Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5775/TCHQ-TXNK năm 2013 về tính tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5775/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 02/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5775/TCHQ-TXNK
V/v tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thép VINA KYOEI.

Trả lời công văn số 1209/10-VKS ngày 13/9/2013 của Công ty TNHH Thép VINA KYOEI kiến nghị về việc tính tiền chậm nộp đối với lượng hàng dôi ra do chênh lệch trọng lượng hàng nhập khẩu đã khai báo với trọng lượng hàng theo chứng thư giám định thuộc Tờ khai hải quan số 566/NK/ĐT-KD/C51C ngày 18/7/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế thì "trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu, tiền thuế do cơ quan hải quan ấn định thì thời hạn nộp thuế được tính từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng".

Căn cứ khoản 32, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 quy định về chậm nộp tiền thuế thì: "Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời gian gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá 90 ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp quá 90 ngày".

Theo đó, việc Chi cục Hải quan Phú Mỹ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm của lượng hàng dôi ra do chênh lệch trọng lượng hàng nhập khẩu đã khai báo với trọng lượng hàng theo chứng thư giám định của tờ khai nêu trên là đúng quy định.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn thì sẽ được hoàn lại tiền thuế theo quy định tại Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 (nay là Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5775/TCHQ-TXNK năm 2013 về tính tiền chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202