Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5763/BGTVT-KHCN năm 2013 xử lý xe ô tô nhập khẩu bị đóng lại số khung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 5763/BGTVT-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 19/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5763/BGTVT-KHCN
V/v: Xử lý xe ô tô nhập khẩu bị đóng lại số khung

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp văn bản số 6877/BTC-TCHQ ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc nhập khẩu 01 xe ô tô nhãn hiệu DONGFENG bị đóng lại số khung của Công ty cổ phần Vật tư thiết bị giao thông, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Theo các tài liệu liên quan thì 01 xe ô tô do Công ty cổ phần Vật tư thiết bị giao thông nhập khẩu có số khung đã bị sửa đóng lại, vì vậy chiếc xe này thuộc đối tượng hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 29/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương và sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các hình thức xử lý cưỡng chế bổ sung theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên, xét tình huống theo hồ sơ giải trình kèm theo của công ty cổ phần Vật tư thiết bị giao thông, thì việc này là do có điểm chưa thật phù hợp thực tế trong quy trình tạm thông quan, làm cho doanh nghiệp bị động vào tình huống bất khả kháng và doanh nghiệp không cố tình vi phạm vì mục đích gian lận thương mại.

Trên cơ sở đó, đề nghị Bộ Tài chính xem xét cụ thể các giải trình, kiến nghị của Công ty cổ phần Vật tư thiết bị giao thông và giải quyết cho phép nhập khẩu 01 chiếc xe nói trên theo thẩm quyền quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5763/BGTVT-KHCN năm 2013 xử lý xe ô tô nhập khẩu bị đóng lại số khung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144