Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5755/TCHQ-TXNK về làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5755/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 28/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5755/TCHQ-TXNK
V/v làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh thành phố;
- Công ty cổ phần chế biến XNK Thủy Sản.
(Địa chỉ: Số 460 Trương Công Định - TP Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số 548/CV-Cty ngày 17/09/2010 của Công ty cổ phần chế biến XNK Thủy Sản xin về việc được xóa nợ thuế và giải tỏa cưỡng chế do bị truy thu các lô hàng nhập khẩu với tổng số tiền: 731.918.000 đồng tại Cục Hải quan Bình Định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Bình Định tại công văn số 399/HQBĐ-NV ngày 6/6/2010 và hồ sơ gửi kèm thì khoản nợ truy thu trên là thuộc các tờ khai nhập khẩu từ thời điểm là DNNN nhập khẩu; việc ra quyết định truy thu thuế sau khi công ty đã chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần nên không thuộc trách nhiệm trả nợ của công ty cổ phần theo quy định tại Điều 10 Nghị định 109/NĐ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ và được xóa nợ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ xử lý xóa nợ cho Doanh nghiệp. Do đó, trong thời gian chờ Bộ Tài chính giải quyết xóa nợ thuế, để tạo điều kiện cho Công ty trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tổng cục Hải quan đồng ý tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo Điều 93 Luật quản lý thuế về khoản nợ thuế nêu trên đối với Công ty cổ phần chế biến XNK Thủy Sản đến 31/10/2010 với điều kiện ngoài khoản nợ thuế nêu trên Công ty không còn nợ thuế quá hạn, nợ phạt của các lô hàng xuất nhập khẩu khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5755/TCHQ-TXNK về làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.050
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15