Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5753/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 5753/TCHQ-GSQL
V/v: xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Mê Linh
(Quốc lộ 2A, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 26/10/MVP ngày 26/10/2006 của Công ty Cổ phần giao nhận kho vận Mê Linh về việc xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, theo quy định tại Điểm V, Mục I, phần B thông tư số 112/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính và Điểm 7, phần A Bảng tổng hợp giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan, về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu kèm theo công văn số 1578/TCHQ-GSQL&KTTT ngày 14/04/2006 thì việc xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan đối với trường hợp Công ty đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội nhưng hàng được xuất khẩu qua cửa khẩu Vĩnh Xương (cửa khẩu đường sông) thuộc Cục Hải quan An Giang sẽ do Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương thực hiện.

Tuy nhiên, riêng trường hợp xuất khẩu linh kiện CKD (linh kiện xe máy Wave) theo tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 675/XK/SXXK/VP ngày 02/08/2006 và xuất khẩu khung giá sắt theo tờ khai hàng hóa xuất khẩu số 128/XK/TN/VP ngày 02/08/2006 do Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đồng ý để Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc căn cứ vận tải đơn do hãng vận tải GEMADEPT phát hành, hóa đơn thương mại số 2006C-07-11 ngày 01/08/2006 do Công ty HONDA Việt Nam cấp đối với 02 lô hàng xuất khẩu nêu trên để xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc để thực hiện nội dung trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5753/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2006 về việc xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.141

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!