Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5743/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5743/TCHQ-KTTT
V/v: Thủ tục hoàn thuế XNK
 

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi:

 Công ty cổ phần Vật tư và XNK
(46 Ngô Quyền, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 326 VT/XNK ngày 10/11/2006 của Công ty Cổ phần Vật tư và XNK về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa để xuất hàng xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì: để được hoàn thuế nguyên liệu nhập SXXK phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1/ Doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp xuất khẩu;

2/ Doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp khác để sản xuất xuất khẩu và xuất khẩu;

3/ Doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất sản phẩm thì phải liên doanh, liên kết hoặc thuê doanh nghiệp khác gia công hàng hóa sau đó nhận sản phẩm về và trực tiếp xuất khẩu sản phẩm.

Các trường hợp trên, nếu doanh nghiệp xuất khẩu không trực tiếp xuất khẩu mà ủy thác xuất khẩu thì phải có Hợp đồng xuất khẩu ủy thác.

Trường hợp của Công ty theo trình bày là nhập khẩu Bao tải đay về để bán cho một số doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, do đó không thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết, có thể truy cập trên trang Web của Bộ Tài chính (địa chỉ: www.mof.gov.vn) để tìm hiểu và nghiên cứu thêm các văn bản trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5743/TCHQ-KTTT ngày 24/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hoàn thuế XNK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!