Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5725/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5725/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế đối với hàng đã XK nhưng phải NK trở lại VN

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2157/HQHT-TXNK ngày 30/8/2010 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn vướng mắc việc hoàn thuế đối với hàng đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 7 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm c Khoản 4 Điều 51 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì đối với hàng hóa tái nhập để tái chế nếu quá ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tái nhập mà chưa tái xuất thì cơ quan hải quan xử lý về thuế theo hướng dẫn tại điểm c khoản 7 Điều 112 Thông tư này.

2. Trường hợp Công ty TNHH TOC Việt Nam tái nhập sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu để sửa chữa nếu quá ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tái nhập nhưng chưa tái xuất, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xử lý đối với phần sản phẩm chưa tái xuất như sau:

- Xử lý hoàn thuế xuất khẩu và không thu thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

- Thu thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu tái nhập theo hướng dẫn tại điểm c Khoản 7 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

- Khi các sản phẩm này đã sửa chữa và tái xuất khẩu thì phải thu đủ thuế xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5725/TCHQ-TXNK ngày 27/09/2010 về hoàn thuế đối với hàng đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.416

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!