Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 572/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc cưỡng chế làm thủ tục Hải quan, tiếp theo công văn số 4610/TCHQ-KTTT ngày 02/11/2005

Số hiệu: 572/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 572/TCHQ-KTTT
V/v: Phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan thành phố Hà Nội 
 - Công ty cổ phần XNK và hộp tác đầu tư
172 Đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 379/VLX ngày 23/12/2005 của Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư về việc cưỡng chế làm thủ tục Hải quan, tiếp theo công văn số 4610/TCHQ-KTTT ngày 02/11/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với những trường hợp có nợ thuế từ 31/12/2005 trở về trước và đã được cho phép xử lý nợ theo hướng dẫn tại công văn số 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/6/2005 của Tổng cục Hải quan thì trong thời gian thực hiện kế hoạch trả nợ dần tiền thuế, không tính phạt chậm nộp thuế và cưỡng chế làm thủ tục Hải quan đối với doanh nghiệp nếu không có phát sinh nợ của các lô hàng nhập khẩu khác. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra trường hợp cưỡng chế Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư và thực hiện theo đúng hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần XNK và Hợp tác đầu tư biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(4)
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 572/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc cưỡng chế làm thủ tục Hải quan, tiếp theo công văn số 4610/TCHQ-KTTT ngày 02/11/2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.708
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78