Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5716/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5716/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn nghiệp vụ giám sát quản lý tại cửa khẩu Bình Nghi

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện các Quyết định số 2775/QĐ-TCHQ ngày 04/09/2013 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Đội Nghiệp vụ Bình Nghi thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; số 2857/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2011 về việc thành lập Đội Nghiệp vụ Na Hình và Đội Nghiệp vụ Nà Nưa thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; số 2320/QĐ-TCHQ ngày 19/10/2012 về việc thành lập Đội Nghiệp vụ Co Sâu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Hải quan hướng dẫn nghiệp vụ giám sát quản lý đối với hàng hóa, phương tiện cửa khẩu phụ Bình Nghi, 03 lối mở Na Hình, Nà Nưa và Co Sâu như sau:

1- Hàng hóa được phép đi qua cửa khẩu phụ Bình Nghi, 03 lối mở Na Hình, Nà Nưa và Co Sâu thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu, gồm Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2013 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn liên quan hoặc thay thế.

2- Quy trình thủ tục hải quan: hàng hóa thuộc loại hình xuất nhập khẩu nào thì thực hiện theo quy trình thủ tục đối với loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu đó theo các văn bản đã được Tổng cục Hải quan ban hành.

3- Việc bố trí lực lượng Hải quan làm thủ tục thông quan hàng hóa tại:

3.1. Cửa khẩu phụ Bình Nghi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2775/QĐ-TCHQ dẫn trên;

3.2. Lối mở Na Hình và lối mở Nà Nưa thực hiện theo Quyết định số 2857/QĐ-TCHQ dẫn trên;

3.3. Lối mở Co Sâu thực hiện theo Quyết định số 2320/QĐ-TCHQ dẫn trên.

4- Dấu nghiệp vụ làm thủ tục tại:

4.1. Cửa khẩu phụ Bình Nghi, lối mở Na Hình, lối mở Nà Nưa là mẫu dấu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, cụ thể:

(1) Bộ dấu nghiệp vụ của Đội Nghiệp vụ tại Tân Thanh là số 1.

(2) Bộ dấu nghiệp vụ của Đội Nghiệp vụ Na Hình là số 2.

(3) Bộ dấu nghiệp vụ của Đội nghiệp vụ Nà Nưa là số 3.

(4) Bộ dấu nghiệp vụ của Đội nghiệp vụ Bình Nghi là số 4.

4.2. Lối mở Co Sâu là mẫu dấu của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cụ thể:

(1) Bộ dấu nghiệp vụ của Đội Nghiệp vụ tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là số 1.

(2) Bộ dấu nghiệp vụ của Đội Nghiệp vụ Co Sâu là số 2.

Việc khắc và quản lý dấu nhgiệp vụ nêu trên thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001 của Tổng cục Hải quan.

5- Hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở:

5.1. Qua Cửa khẩu phụ Bình Nghi: ghi tên cửa khẩu phụ Bình Nghi;

5.2. Qua lối mở Na Hình, lối mở Nà Nưa ghi tên: Na Hình, Nà Nưa.

5.3. Qua lối mở Co Sâu ghi tên: Co Sâu.

6- Phương tiện vận tải vào, ra, neo đậu tại khu vực của các cửa khẩu lối mở nêu trên, thực hiện theo quy định hiện hành về phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức ở khu vực biên giới thường xuyên qua lại khu vực biên giới.

7- Thứ tự tờ khai được mở và theo dõi tại cửa khẩu phụ Bình Nghi, lối mở Na Hình, lối mở Nà Nưa, lối mở Co Sâu.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c P. TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Các đơn vị: Vụ TCCB, Vụ Pháp chế, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5716/TCHQ-GSQL ngày 30/09/2013 hướng dẫn nghiệp vụ giám sát quản lý tại cửa khẩu Bình Nghi do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.164

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130