Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5712/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Quang Vinh
Ngày ban hành: 10/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 5712/TCHQ-GSQL
V/v chuyển hồ sơ áp mã số mặt hàng miếng chùi rửa đa công dụng

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH 3M Việt Nam
(Đ/c: 79B Lý Thường Kiệt- Tân Bình- TP HCM)

 

Trả lời công văn số 0809A/2008/3M VIET NAM ngày 18/9/2008 của Công ty TNHH 3M Việt Nam về việc xem xét xác định mã số mặt hàng miếng chùi rửa đa công dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thông báo kết quả phân tích phân loại hàng hoá số 415-06/TCHQ-PTPLMN ngày 06/3/2006 của Trung tâm PTPL miền Nam gửi cho Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP HCM. Nếu Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư sử dụng kết quả này để áp mã, mà công ty không nhất trí thì công ty gửi đơn khiếu nại đến Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư, để được giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền được pháp luật quy định tại: Điều 30 Luật khiếu nại, Tố cáo năm 1998, các Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo năm 2004 và năm 2005; Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính của Bộ Tài chính; Quyết định số 636/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH 3M Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
Vũ Quang Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5712/TCHQ-GSQL ngày 10/11/2008 về việc chuyển hồ sơ áp mã số mặt hàng miếng chùi rửa đa công dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.107
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211