Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5703 TCHQ/KTTT ngày 20/11/2002 của Tổng cục Hải quan - Cục kiểm tra thu thuế XNK về việc lệ phí làm thủ tục hải quan LK xe máy

Số hiệu: 5703TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5703 TCHQ/KTTT
V/v lệ phí làm thủ tục hải quan LK xe máy

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình

 

Trả lời Fax số 2662/CHQTP.NV ngày 1/11/2002 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh; Công văn số 632/CHQTH-NV ngày 7/10/2002 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá; Công văn số 515/HQQB-NV ngày 13/11/2002 của Cục Hải quan Quảng Bình về thu lệ phí hải quan đối với linh kiện xe máy. Cục KTTT-XNK (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất như sau:

Căn cứ Công văn số 4190 TCT/NV3 ngày 5/11/2002 của Bộ Tài chính thì:

Mức thu lệ phí làm thủ tục hải quan đối với bộ linh kiện xe máy là 6000 đồng/bộ không phân biệt bộ linh kiện đồng bộ hay không đồng bộ.

Đối với việc thu lệ phí hải quan do Cục Hải quan - nơi kiểm tra thực tế hàng hoá thực hiện.

Cục Kiểm tra thu thuế XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA TT- XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5703 TCHQ/KTTT ngày 20/11/2002 của Tổng cục Hải quan - Cục kiểm tra thu thuế XNK về việc lệ phí làm thủ tục hải quan LK xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.765
DMCA.com Protection Status