Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 569/GSQL-TH năm 2016 về điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 569/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 25/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/GSQL-TH
V/v: Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc Đạt
(Đ/c: S 18A, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 20.04.2016/CV-QĐ ngày 20/4/2016 của Công ty TNHH Quốc Đạt về việc đề nghị Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan (do Công ty TNHH Quốc Đạt ghi nhầm địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký kinh doanh trong công văn gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh là địa chỉ kho ngoại quan) theo Quyết định số 1014/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2016 của Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan ghi trên Điều 1 Quyết định số 1014/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2014 về việc thành lập kho ngoại quan của Công ty TNHH Quốc Đạt là “Số 18A, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” thành “Khu 8, Phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”.

2. Công văn này là một phần không tách rời của Quyết định số 1014/QĐ-TCHQ ngày 19/4/2016 của Tổng cục Hải quan.

Cuc Giám sát Quản lý trả li để Công ty TNHH Quốc Đạt được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cục H
Q tỉnh Quảng Ninh (để theo dõi);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 569/GSQL-TH năm 2016 về điều chỉnh địa chỉ kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


641

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144