Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5686/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5686/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Công Ty Tnhh Alhonga Việt Nam
 (Khu Cn Sóng Thần 2 – Bình Dương)
- Cục Hải Quan Bình Dương

Trả lời công văn số 01/AL ngày 5/6/2006 của Công ty TNHH ALHONGA Việt Nam về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH ALHONGA Việt Nam thời gian 365 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan trở về trước, Công ty có nợ thuế quá hạn quá 90 ngày của một số tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu tại chỗ năm 2002. Nguyên nhân phát sinh chậm nộp thuế là do khó khăn trong việc thu thập tờ khai xuất khẩu của doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ để hoàn thành hồ sơ đề nghị xét hoàn thuế (không thu thuế) dẫn đến chậm nộp thuế cho số nguyên phụ liệu dư thừa sau khi thanh Khoản.

Để giảm bớt khó khăn cho Công ty trong quá trình hoạt động SXKD, yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra nếu trong thời gian qua Công ty luôn chấp hành tốt các quy định của cơ quan hải quan và ngoài số nợ thuế quá hạn quá 90 ngày nêu trên, Công ty đáp ứng đủ Điều kiện của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế thì áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày cho các lô hàng nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu. Trường hợp Công ty không chấp hành tốt các quy định của pháp luật thì xử lý theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ALHONGA Việt Nam, Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5686/TCHQ-KTTT ngày 21/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.532

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!