Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5671/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc về hoàn tiền thừa, bù trừ nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5671/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5671/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về hoàn tiền thừa, bù trừ nợ thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7387/HQHP-TXNK ngày 30/8/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng phản ánh vướng mắc về việc hoàn tiền thừa, bù trừ nợ thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thời hạn được hoàn thuế:

Ngày 16/7/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3950/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện, theo đó, các trường hợp phát sinh tại thời điểm trước ngày 01/7/2007 thì việc hoàn trả số tiền thuế nộp thừa được thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, đối với các trường hợp phản ánh tại điểm 1 công văn số 7387/HQHP-TXNK của Cục Hải quan TP. Hải Phòng không được xử lý hoàn trả tiền thuế nộp thừa.

2. Về thủ tục hoàn thuế, phạt chậm và bù trừ:

Theo các quy định về hồ sơ hoàn thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì trong hồ sơ phải có công văn đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, có chứng từ thanh toán và các chứng từ chứng minh hàng thực xuất (đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất…) … Do đó, việc đề xuất xử lý theo hướng cơ quan hải quan tự động hoàn số tiền thừa và bù trừ sang tiền thuế, tiền chậm nộp còn nợ căn cứ vào hồ sơ lưu hải quan, chứng từ nộp thuế bản lưu hải quan hoặc chứng từ phục hồi (trong trường hợp thanh toán bằng phương thức điện tử) như ý kiến của Cục Hải quan TP. Hải Phòng nêu tại công văn số 7387/HQHP-TXNK là không đáp ứng yêu cầu về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5671/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc về hoàn tiền thừa, bù trừ nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.792
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123