Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5668/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5668/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu ô tô theo chế độ tài sản di chuyển

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Đồng Tháp

 

Trả lời công văn số 997/HQĐT-PNV ngày 27/12/2005 của Cục Hải quan Đồng Tháp về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của ông Nguyễn Minh Trung. Sau khi nghiên cứu báo cáo của Cục Hải quan tỉnh tại công văn nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 18/2/2005, ông Trung được Cục quản lý XNC (Bộ Công an) cấp giấy phép cho định cư tại Việt Nam và ngày 04/12/2005 ông chính thức về Việt Nam định cư là hợp lệ, vì giấy phép cho định cư tại Việt Nam do Cục quản lý XNC cấp có giá trị 12 tháng để người xin hồi hương làm các thủ tục hành chính liên quan đến việc hồi hương.

Do vậy, Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe ô tô tại Hoa Kỳ cấp cho ông Trung ngày 30/4/2005 là hợp lệ (8 tháng trước khi ông Trung hồi hương), quy định hiện hành là trước 6 tháng.

Ông Trung được phép nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển nếu đáp ứng các điều kiện còn lại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5668/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của ông Nguyễn Minh Trung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!