Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5667/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5667/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc thực thiện QĐ1952/TCHQ/QĐ/GSQL

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan các tỉnh, thành phố  

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 1952/TCHQ/QĐ/GSQL ngày 19/12/2005, sau khi xem xét, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Để được xem xét cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị xin cấp thẻ và cam đon đáp ứng đủ các điều kiện (nêu từng điều kiện) quy định tại điều 2 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1952/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

2. Về điều kiện “Không bị pháp luật xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, được hiểu là doanh nghiệp không có hành vi buôn lậu, vận chuyểnt rái phép qua biên giới đã bị xử lý bằng bản án có hiệu lực. Trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có văn bản gửi Viện Kiểm sát hoặc Tòa án trao đổi về việc xử lý hành vi vi phạm đó (hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự), thì doanh nghiệp cũng chưa được xem xét cấp thẻ ưu tiên. Trong trường hợp này Cục Hải quan phải có văn bản thông báo cho doanh nghiệp về việc tạm thời chưa xem xét cấp thẻ.

3. Điều kiện “thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ”, Cục Hải quan căn cứ vào cam đoan tự khai báo của doanh nghiệp. Trường hợp Cục Hải quan địa phương có thông tin về doanh nghiệp chưa chấp hành tốt chế độ kế toán đã bị cơ quan thuế ấn định thuế thì trao đổi trực tiếp với cơ quan thuế, nơi quản lý doanh nghiệp để quyết định việc cấp Thẻ và thông báo lý do cho doanh nghiệp biết.

4. Về số lượng thẻ xin cấp: Trên một địa bàn thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý, mỗi doanh nghiệp (kể cả chi nhánh của doanh nghiệp, hạch toán độc lập, có mã số thuế riêng) được xem xét cấp 01 Thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan. Thẻ ưu tiên do Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp có giá trị sử dụng trong phạm vi toàn quốc.

5. Vé tra cứu thông tin vi phạm pháp luật về hải quan của doanh nghiệp để cấp thẻ: Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi xem xét cấp Thẻ có trách nhiệm tra cứu thông tin hiện có được thống kê tại địa bàn thuộc sự quản lý của Cục Hải quan nơi cấp Thẻ và các thông tin khác (thông tin về truy tố, xem xét các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, công văn của Cục Hải quan gửi Viện kiểm sát hoặc Tòa án…) để xác định doanh nghiệp có vi phạm pháp luật hay không?

6. Về điều kiện “không nợ thuế quá 90 ngày” được hiểu là đến thời hạn quy định phải nộp thuế (bất kể là thuế nào) nếu quá 90 ngày mà không nộp thì không đủ điều kiện xem xét cấp Thẻ.

7. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm các điều kiện được xét cấp Thẻ thì Cục Hải quan nơi cấp sẽ thu hồi. Sau khi đã thu hồi Thẻ nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 2 của Quy chế cấp Thẻ và đề nghị xét cấp Thẻ thì thủ tục xem xét cấp Thẻ như cấp lần đầu.

8. Thẻ ưu tiên có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp, cục Hải quan tỉnh, thành phố không căn cứ vào dòng chữ in sẵn trong phôi Thẻ để tính thời điểm hiệu lực của Thẻ.

9. Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2006. Việc xem xét cấp Thẻ được thực hiện trước ngày 01/01/2006.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và chỉ đạo thực hiện thống nhất, trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất với Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, GSQL (02 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5667/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2005 của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc thực thiện QĐ1952/TCHQ/QĐ/GSQL

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.166

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!