Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5666/TCHQ-GSQL năm 2013 xuất khẩu đá vôi trắng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5666/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5666/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu đá vôi trắng

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 1543/HQNA ngày 31/7/2013 và công văn số 1700/HQNA-NV ngày 29/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc xuất khẩu sản phẩm đá vôi trắng tồn kho của Công ty Cổ phần Nam Trung Nghệ An, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nêu tại công văn số 1543/HQNA ngày 31/7/2013 liên quan đến thực hiện văn bản số 5948/BCT-CNNg ngày 05/7/2013 của Bộ Công Thương về việc đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại công văn số 4516/UBND-TN ngày 05/7/2013 để Công ty Cổ phần Nam Trung Nghệ An xuất khẩu 18.000 tấn đá vôi trắng dạng cục đang tồn kho. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An báo cáo nội dung vướng mắc này với UBND tỉnh Nghệ An để tổng hợp, báo cáo với Bộ Công Thương hướng dẫn theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 407/TB ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5666/TCHQ-GSQL năm 2013 xuất khẩu đá vôi trắng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.279
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70