Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5658/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5658/TCHQ-TXNK
V/v phân loại đối với xe ôtô tải tự đổ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Trả lời công văn số 5008/Vinacomin-KH ngày 04/10/2011 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản về việc phân loại đối với xe ôtô tải đã bao gồm phần sát xi có gắn động cơ, đã lắp cabin, hệ thống xylanh ben thủy lực và hệ thống giá đỡ thùng ben, chỉ thiếu phần thùng ben để sản xuất, lắp ráp thành xe tải tự đổ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy tắc 2a và chú giải của quy tắc này tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì một mặt hàng được phân loại trong một nhóm hàng, thì những mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện nhưng đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

Căn cứ chú giải 3 Chú giải đầu chương 87, Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính thì khung gầm gắn với cabin xếp ở các nhóm từ 87.02 đến 87.04, và không thuộc nhóm 87.06.

Trường hợp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin) nhập khẩu mặt hàng xe ôtô tải đã bao gồm phần sát xi có gắn động cơ, đã lắp cabin, hệ thống xylanh ben thủy lực và hệ thống giá đỡ thùng ben, chỉ thiếu phần thùng ben để sản xuất, lắp ráp thành xe tải tự đổ đã có đặc trưng cơ bản của xe tải tự đổ hoàn chỉnh; vì vậy hàng hóa nhập khẩu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được phân loại chung một nhóm với xe tải tự đổ nguyên chiếc, nhóm 8704. Về mã số thì tùy theo tính chất, cấu tạo của xe mà phân vào mã số riêng theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành.

Trường hợp đơn vị không thực hiện sản xuất, lắp ráp xe ôtô tải nhập khẩu nêu trên thành xe ôtô tải tự đổ như khai báo và đã được tính thuế theo thuế suất xe ôtô tải tự đổ nguyên chiếc thì ngoài việc phải nộp đủ thuế theo thuế suất của xe ôtô tải thông thường nhập khẩu, Công ty còn bị xử phạt theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5658/TCHQ-TXNK ngày 09/11/2011 về phân loại đối với xe ôtô tải tự đổ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.914

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!