Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5646/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 29/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5646/TCHQ-GSQL
V/v: Giải quyết xe thủ tục xe ôtô tải mui kín nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:

Xí nghiệp kinh doanh và dịch vụ tổng hợp thuộc công ty thiết bị phụ tùng Hải Phòng
số 22 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 27/DV/TH ngày 08.12.2005 của Xí nghiệp về việc giải quyết tồn đọng đối với ôtô tải mui kín nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ công văn số 183/VPCP-KTTH ngày 12.01.2004 của Văn phòng Chính phủ, sau khi trao đổi với ý kiến với Bộ Công an, Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 34/2004/TT-BTC ngày 19.4.2004 hướng dẫn truy thu thuế, xử phạt và thu phụ thu đối với xe ôtô nhập khẩu trái quy định.

2. Trong công văn số 27/DV/TH của Xí nghiệp không nói rõ số xe đang tồn đọng của Xí nghiệp làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu nào? thuộc đối tượng phải xử lý truy thu hay tịch thu. Do vậy, đề nghị Xí nghiệp liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu số xe trên để được xem xét giải quyết thủ tục cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Xí nghiệp biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5646/TCHQ-GSQL ngày 29/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết tồn đọng đối với ôtô tải mui kín nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!