Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc bán hàng trong khu cách ly

Số hiệu: 564/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 16/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 564/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 564/TCHQ-GSQL NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2001 VỀ VIỆC BÁN HÀNG TRONG KHU CÁCH LY

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 10/1998/TT-TCHQ ngày 19/11/1998 của Tổng cục Hải quan, Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 của Bộ Thương mại, Thông tư số 36/2000/TT-BTC ngày 04/05/2000 của Bộ Tài chính và trên cơ sở thống nhất với Đại diện các Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch & Đầu tư tại cuộc họp ngày 29/12/2000 tại Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc quản lý đối với cửa hàng bán cho khách xuất cảnh trong khu cách ly của các cửa khẩu quốc tế, cảng quốc tế và sân bay quốc tế (gọi chung là khu cách ly) thực hiện thống nhất như sau:

1. Các Doanh nghiệp bán hàng sản xuất tại Việt Nam hoặc bán hàng có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp tại khu cách ly nếu không đề nghị được hoàn lại các khoản Nhà nước thu đầu vào (thuế nhập khẩu, thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm, thuế VAT, thuế Tiêu thụ đặc biệt...) thì các cửa hàng này không thuộc đối tượng quản lý theo Quy chế cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ quan Hải quan không làm thủ tục cho hàng hóa đưa vào, đưa ra và bán tại cửa hàng miễn thuế mà chỉ thực hiện các biện pháp giám sát, chống buôn lậu trong khu vực cửa khẩu theo chức năng. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc kinh doanh của mình và tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan.

2. Các cửa hàng miễn thuế được kinh doanh tại khu cách ly theo "Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế" do Bộ Thương mại cấp hoặc "Giấy phép kinh doanh" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn, văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan và của các Bộ, Ngành có liên quan.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc bán hàng trong khu cách ly

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.482
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162