Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5630/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 20/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5630/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh bình dương

Trả lời công văn số 1391/HQBD-NV ngày 31/10/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương phản ánh vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng nhập khẩu được chuyển cửa khẩu: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

2. Trường hợp của Công ty TNHH Sanmiguel Pure Food Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu là khô dầu đậu nành theo loại hình kinh doanh để sản xuất tiêu thụ trong nước (không phải để gia công, sản xuất xuất khẩu): căn cứ quy định tại Điểm II, Mục 2, phần B Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan, hướng dẫn tại Điểm 2, Mục A công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2006 thì không được áp dụng hình thức đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Bình Dương, kiểm tra thực tế hàng hóa tại Chi cục Hải quan cảng Phú Mỹ thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5630/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.282

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!