Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5626/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 28/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5626/TCHQ-GSQL
V/v: Gia hạn thực hiện hợp đồng GC màn hình máy vi tính đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH An Bình
Khu phố Khánh Hội, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

 

Trả lời công văn số 025/ANBI ngày 20/12/2005 của Quý Công ty về đề nghị được gia hạn thực hiện đến 30/6/2006 đề xuất hết lượng hàng đã nhập khẩu đối với hợp đồng gia công máy vi tính đã qua sử dụng số 004-SUN/ANBI đã được Bộ Thương mại cấp phép thực hiện tại văn bản số 5991/TM-ĐT ngày 25/12/2003 và gia hạn tại văn bản số 2491/TM-KHĐT ngày 26/5/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đồng ý để Công ty thực hiện việc xuất khẩu sản phẩm đã gia công thuộc hợp đồng số 004-SUN/ANBI đến hết ngày 30/6/2006. Sau thời hạn này, nếu Công ty không xuất khẩu hết sản phẩm và không thanh khoản hợp đồng gia công với cơ quan Hải quan thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 138/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. HCM;
- Lưu: VT, GSQL(2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5626/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thực hiện hợp đồng GC màn hình máy vi tính đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.542

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!