Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5625/TCHQ-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5625/TCHQ-HTQT
V/v: góp ý kiến đối với Hiệp định về Quy chế và hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ giáo dục và đào tạo

Phúc đáp công văn số 11854/GGDĐT-HTQT đề ngày 20/10/2006 của Quý Bộ về việc xem xét lại Hiệp định về Quy chế và hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao và Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, và căn cứ vào chức năng của Hội đồng Anh cho thấy Hội đồng Anh không phải là cơ quan đại diện ngoại giao.

Tuy nhiên, tại Điều 6(2) của Hiệp định quy định: “Hội đồng Anh được hưởng chế độ ưu đãi như đối với phái đoàn ngoại giao ở Việt Nam về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các thuế hoặc các phí liên quan đến đồ đạc, thiết bị, các hàng hóa khác… Ngoài ra, Hội đồng Anh cũng được hưởng chế độ ưu đãi tương tự đối với bất kỳ loại phí dịch vụ nào đã nêu ở Điều 3(3)”. Trên thực tế, toàn bộ lô hàng xin nhập miễn thuế (như thiết bị, tài liệu và tờ rơi…) Tổng cục Hải quan đã cho nhập miễn thuế sau khi có ý kiến đề nghị của Bộ GDĐT.

2. Về vấn đề thu phí: Điều 3 (3) quy định “Hội đồng Anh có thể thu phí của các cá nhân, tổ chức hoặc bất kỳ cơ quan nào ở Việt Nam có tham gia vào các hoạt động do Hội đồng Anh tổ chức”. Trong quá trình hoạt động cho thấy Hội đồng Anh đã thu phí đào tạo tiếng Anh và phí dịch vụ rất cao. Đây là hoạt động sinh lời tại Việt Nam.

Ngoài ra, Điều 6(3) quy định Hội đồng Anh có quyền mua ngoại tệ và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài từ các nguồn thu từ các hoạt động tại Việt Nam.

Như vậy, việc các hàng hóa của Hội đồng Anh được miễn thuế hoàn toàn khi nhập khẩu, và việc Hội đồng Anh thu học phí rất cao và được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là không phù hợp với Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, cũng như không phù hợp với pháp luật Việt Nam áp dụng với các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế, nếu được nước chủ nhà cho hưởng ưu đãi theo quy chế ngoại giao thì các tổ chức đó không được phép tiến hành các hoạt động thu lời tại nước tiếp nhận.

3. Theo Điều 5(2), chỉ có một số chức danh (Giám đốc, Giám đốc khu vực của Hội đồng Anh và hai nhân viên cấp cao người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) là thành viên của Phái đoàn Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh tại Việt Nam, được hưởng quy chế ngoại giao và quyền ưu đãi miễn trừ. Do đó, việc dành quyền ưu đãi về thuế cho tất cả các nhân viên nước ngoài không được hưởng quy chế ngoại giao và gia đình họ (như đối với nhân viên hành chính, kỹ thuật) là không phù hợp với hai Công ước nói trên và Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao năm 2003 và các Luật thuế của Việt Nam.

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cân nhắc lại việc tiếp tục cho phép Hội đồng Anh được miễn thuế các mặt hàng phục vụ hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam, cũng như ưu đãi về thuế cho tất cả các nhân viên nước ngoài không được hưởng quy chế ngoại giao và gia đình họ, để tránh tạo nên các tiền lệ trong các quan hệ tương tự và ảnh hưởng tới các khoản thu về thuế và phí của ta.

Tổng cục Hải quan xin chuyển ý kiến để Quý Bộ tổng hợp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5625/TCHQ-HTQT ngày 17/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc góp ý kiến đối với Hiệp định về Quy chế và hoạt động của Hội đồng Anh tại Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!