Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5614/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5614/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế XNK

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố
- Công ty dược – TTBYT Bình Định
498 Nguyễn Thái Học – Qui Nhơn – Bình Định

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4/CV ngày 15/09/2006 của Công ty Dược – TTBYT Bình Định đề nghị xem xét giải tỏa cưỡng chế thủ tục Hải quan. Đây là số nợ tiền thuế truy thu đối với các lô hàng xe gắn máy nhập khẩu theo các tờ khai số 42; 43; 44/NKD ngày 28/06/2002; số 65/NKD ngày 17/07/2002 (do Công ty Dược – TTBYT Bình Định nhập khẩu).Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và có kế hoạch trả dần nợ thuế, Tổng cục Hải quan đã xem xét tạm giải tỏa cưỡng chế số tiền thuế nợ quá hạn của doanh nghiệp đến 31/07/2006. Tuy nhiên, đến nay doanh nghiệp vẫn chưa chấp hành việc nộp số thuế còn nợ nêu trên.

Căn cứ Khoản c Điểm 4 Điều 23 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, đề nghị Công ty Dược – TTBYT Bình Định nộp đủ số tiền thuế truy thu và tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) nêu trên. Cơ quan Hải quan chỉ xem xét giải tỏa cưỡng chế khi doanh nghiệp đã nộp đủ tiền thuế và phạt chậm nộp doanh nghiệp còn nợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Công ty Dược – TTBYT Bình Định biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5614/TCHQ-KTTT ngày 17/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc giải tỏa cưỡng chế thủ tục Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!