Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5613/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5613/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế tủ lạnh

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Hà Tĩnh

 

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo số: 1083/CHQHT-NV ngày 06/12/2005 của Cục Hải quan Hà Tĩnh trả lời về kết quả tham vấn đối với lô hàng máy điều hòa Hitachi nhập khẩu tại tờ khai số: 36/NK/KD/HL ngày 09/5/2005. Qua tra cứu trên hệ thống GTT22, tại thời điểm lô hàng nhập khẩu, có rất nhiều lô hàng giống hệt, tương tự đã được chấp nhận trị giá khai báo có mức giá khai báo cao hơn nhiều so với lô hàng nhập khẩu nêu trên (gửi kèm). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Hà Tĩnh báo cáo rõ các nội dung sau:

1. Nguồn thông tin dữ liệu sử dụng trong tham vấn (dựa vào nguồn thông in nào).

2. Căn cứ để chấp nhận trị giá khai báo sau tham vấn.

3. Gửi toàn bộ hồ sơ lô hàng kèm theo các biên bản tham vấn, biên bản giải trình, tờ trình giải quyết khiếu nại kèm theo các tài liệu do doanh nghiệp xuất trình về Tổng cục Hải quan trước ngày 05/01/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Tĩnh và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5613/TCHQ-KTTT ngày 28/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế tủ lạnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255