Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5610TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5610TCHQ/GSQL
V/v: Phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Lạng Sơn

 

Trả lời công văn số 1264 HQLS-NV ngày 06.12.2005 đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong phân loại hàng hóa, căn cứ Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng máy nén khí lắp trên khung có bánh xe để di chuyển tại nhóm 8414.40.00: Theo Cục Hải quan Lạng Sơn thì hiện nay có rất nhiều kiểu dạng máy nén khí khác nhau, có trường hợp không thể để trên khung có bánh xe di chuyển vì có khối lượng lớn và kèm theo 2 bình khí nên bánh xe hàn trực tiếp vào bình khí. Trường hợp này đã được mô tả cụ thể là máy nén được đặt trên khung có bánh xe được phân loại vào nhóm 8414.40.00. Do đó, đối với các trường hợp máy nén khí khác mặc dù là máy chuyên dụng nhưng không được đặt trên giá mà hàn trực tiếp vào bình khí thì cũng không được phân loại vào mã số 8414.40.00.

2. Mặt hàng máy Điều hòa không khí tại nhóm 8415 có quy định công suất, công suất này được hiểu là công suất làm lạnh. Tại Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt công suất làm lạnh không quy định theo KW mà quy định đơn vị do là BTU. Cách quy đổi BTU sang KW là 1 KW tương đương với 4000 BTU, như vậy, một Điều hòa nhiệt độ có công suất làm lạnh 90000 BTU cũng được hiểu là Điều hòa có công suất làm lạnh 22,5KW.

3. Động cơ khởi động (đề) thuộc nhóm 8511, phân nhóm 8511.40 hay 8714.19.40 (phụ tùng xe máy).

Căn cứ quy tắc 1 và chú giải 1 (f) và chú giải 3 phần XVII thì mặt hàng này loại trừ khỏi chương 87 và đựơc mô tả chi Tiết tại nhóm 8511.

4. Mặt hàng cánh quả cầu lông từ lông cánh, lông đuôi ống của vịt, đã rửa sạch và tẩy tùng, cắt định hình có chiều dài 7.5cm, rộng 1.8cm dùng để sản xuất quả cầu lông được phân loại vào nhóm 0505.

5. Phân loại động cơ diesel: Ngày 29/8/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 85/2003/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu. Theo đó, việc phân loại hàng hóa căn cứ theo Thông tư nêu trên và các văn bản hướng dẫn trước đó không còn hiệu lực kể từ ngày thực hiện Thông tư 85/2003/TT-BTC. Căn cứ Thông tư này thì hàng hóa nhập khẩu là đồng bộ thì được phân loại theo máy móc hoặc thiết bị chính. Như vậy, mặt hàng động cơ diesel nhập khẩu kèm theo máy móc thiết bị cơ khí chỉ được phân loại cùng với máy móc, thiết bị cơ khí đó nếu là dây chuyền đồng bộ, ngược lại, hai mặt hàng này phải phân loại tách rời.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5610 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc trong phân loại hàng hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.782

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!