Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5607/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5607/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền nam
Đ/chỉ: 187 Lưu Chí Hiếu - Phường 10 - Bà Rịa Vũng Tàu

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2311.05/CV-HC ngày 23.11.2005 của Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí miền nam. Qua kiểm tra các tài liệu gửi kèm công văn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 1889/TCHQ-KTTT ngày 28.4.2003 về việc “trình tự giải quyết khiếu nại về thuế của doanh nghiệp”, đề nghị Công ty làm việc với Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu để được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí miền nam biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5607/TCHQ-KTTT ngày 27/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng TN-TX

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.470

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!