Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 560/GSQL-GQ3 năm 2017 về nhập khẩu xe mô tô do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 560/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu xe mô tô

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Gia Lập Trung Việt
(địa chỉ: Số 170 Bùi Thị Xuân, Lầu 1, Quận 2, TP Hồ Chí Minh )

Trả lời văn bản đề ngày 13/2/2017 của Công ty TNHH Gia Lập Trung Việt về đề nghị được chuyển giao cho đơn vị khác 10 chiếc xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu Jincheng mà Công ty đã làm thủ tục nhập khẩu, nộp đủ các loại thuế theo quy định tại Chi cục Hải quan cửa khẩu KV1 - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nhưng chưa thực hiện kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật. Do tại văn bản đề nghị Công ty chưa nêu rõ mục đích nhập khẩu 10 chiếc xe mô tô nêu trên, vì vậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 1 Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ Giao thông Vận tải đã quy định cụ thể các trường hợp nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy phải/ hoặc không phải kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu, do vậy đề nghị Công ty nghiên cứu quy định này để xác định đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty có thuộc trường hợp phải kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hay không?

2. Trường hợp thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì cơ quan hải quan thực hiện thông quan lô hàng trên khi Công ty đã thực hiện đầy đủ chính sách thuế và có kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT nêu trên. Theo đó, Công ty chỉ được chuyển giao lô hàng cho đơn vị khác sau khi đã thông quan theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Gia Lập Trung Việt biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 560/GSQL-GQ3 năm 2017 về nhập khẩu xe mô tô do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


414
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69