Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 56 TCHQ/KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế

Số hiệu: 56TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56TCHQ/KTTT
V/v: Bù trừ tiền thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty TNHH tiếp thị và thương mại Anh Lan 
138/559 Kim Ngưu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
 - Cục hải quan Lạng Sơn 
 - Cục hải quan thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 071205/CVAL của Công ty TNHH tiếp thị và thương mại Anh Lan xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu còn lại được hoàn từ Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã bù trừ tại Cục Hải quan Lạng Sơn về bù trừ tiếp tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Lạng Sơn căn cứ quyết định điều chỉnh giảm thuế số 222/QĐĐC ngày 30/03/2005 của Chi cục Hải quan Hải Phòng khu vực 3; Căn cứ xác nhận thuế còn được hoàn của CHQ Hải Phòng; Căn cứ quyết định khấu trừ thuế số 1182/QĐ-KT/HQLS ngày 16/11/2005 của Cục Hải quan Lạng Sơn, nếu Công ty TNHH tiếp thị và thương mại Anh Lan vẫn còn thừa tiền thuế, thì Cục Hải quan Lạng Sơn xác nhận số thuế nhập khẩu còn lại được hoàn gửi Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quyết định điều chỉnh giảm thuế số 222/QĐĐC ngày 30/03/2005 của Chi cục Hải quan Hải Phòng khu vực 3; Căn cứ xác nhận số thuế còn lại của Cục Hải quan Lạng Sơn và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số còn nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, theo dõi và thanh khoản số thuế còn nợ và được hoàn của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH tiếp thị và thương mại Anh Lan biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Lạng Sơn, thành phố Hải Phòng để được giải quyết cụ thể. Trong quá trình giải quyết, nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Thuế (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) để có hướng dẫn tiếp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 56 TCHQ/KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.378
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0