Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5552/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 20/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5552/TCHQ-TXNK
V/v nội dung Nghị định thay thế Nghị định số 40/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Kiểm tra sau thông quan;
- Cục Giám sát quản lý;
- Cục Điều tra chống buôn lậu;
- Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan;
- Ban Quản lý rủi ro hải quan.

 

Để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012, Luật Hải quan sửa đổi và giải quyết các vướng mắc thực tế, Tổng cục Hải quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trên cơ sở thực tế công việc và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để rà soát và đề xuất các nội dung cần bổ sung, sửa đổi theo các nhóm vấn đề sau:

1. Nhóm vấn đề quản lý:

- Các vấn đề chưa được quy định ở Nghị định 40/2007/NĐ-CP và văn bản khác cần được bổ sung để phù hợp thực tế.

- Quy định bất hợp lý, chưa phù hợp tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP, văn bản khác cần được sửa đổi hoặc bãi bỏ.

- Các quy định về trị giá tính thuế tại Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hoặc các Thông tư khác cần bổ sung vào Nghị định 40/2007/NĐ-CP sửa đổi để tăng hiệu quả quản lý.

2. Nhóm vấn đề kỹ thuật:

- Quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP cần được làm rõ hơn về nội dung.

- Các quy định cần bổ sung vào Nghị định 40/2007/NĐ-CP sửa đổi để phù hợp các Điều ước Quốc tế.

3. Nhóm các sửa đổi để thống nhất văn bản pháp quy:

- Các quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP mâu thuẫn hoặc trùng với quy định tại các Nghị định, Luật.

- Quy định chưa có tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP nhưng đã được quy định tại các Nghị định, Luật khác.

(Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định 40/2007/NĐ-CP xin gửi kèm Công văn này).

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan và địa chỉ email: tgtt@customs.gov.vn trước ngày 05/10/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 40/2007/NĐ-CP NGÀY 16/3/2007

STT

Khoản, Điều tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP

Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung

Lý do sửa đổi, bổ sung

 

I. Nhóm vấn đề quản lý:

1.

 

 

 

...

 

 

 

 

II. Nhóm vấn đề kỹ thuật:

1.

 

 

 

 

 

 

 

III. Nhóm các sửa đổi để thống nhất văn bản pháp quy:

1.

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5552/TCHQ-TXNK ngày 20/09/2013 nội dung thay thế Nghị định 40/2007/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.741

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.142.168