Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5535/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 03/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5535/TCHQ-TXNK
V/v chi phí bốc, dỡ, xếp hàng (THC)

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp về việc thực hiện chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập (THC) đối với hàng hóa xuất khẩu trong thời gian hiệu lực của Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 14 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005 thì thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan.

2. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

3. Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; điểm g khoản 2 mục VII Phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính, thì chi phí có liên quan trực tiếp đến việc vận chuyển hàng đến cửa khẩu nhập, như: chi phí bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng … là khoản phải cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản nêu trên, đảm bảo tính thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát tất cả các lô hàng nhập khẩu tại thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính và xử lý thu đủ thuế đối với khoản phí THC, nếu khoản phí này chưa được kê khai, nộp thuế. Trường hợp trong THC đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp ở Việt Nam thì được khấu trừ khoản VAT này ra khỏi trị giá tính thuế.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5535/TCHQ-TXNK ngày 03/11/2011 về chi phí bốc, dỡ, xếp hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!