Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5526/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5526/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5526/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai.
(Đ/c: s 039 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 75/2019/CV ngày 10/7/2019 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai về việc đưa hàng miễn thuế vào kho ngoại quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục đưa hàng vào kho ngoại quan: đề nghị Công ty căn cứ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ để thực hiện.

Về quy định đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan: đề nghị Công ty căn cứ Khoản 28 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi bổ sung Điều 50 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 của Bộ Tài chính để thực hiện. Việc khai báo tờ khai vận chuyển kết hp thực hiện theo hướng dẫn tại Mu số 02 Tờ khai điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu - Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Hải quan TP Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để biết và p/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5526/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục hải quan đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.544

DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104