Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5517/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5517/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005

 

Kính gửi:

 - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ
 - Cục hải quan thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1073/TCMN ngày 07/11/2005 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ - ARTEXPORT HANOI về việc kiến nghị miễn khoản phạt chậm nộp thuế lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 326/NK/KD/HT ngày 05/04/2005 và số 376/NK/KD/HT ngày 14/04/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo trình bày của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ thì Công ty đã nộp thuế truy thu do điều chỉnh giá tính thuế theo đúng kế hoạch đã đăng ký với cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại văn bản số 2366/TCHQ-KTTT ngày 17/06/2005 của Tổng cục Hải quan nhưng còn nợ phạt chậm nộp của hai tờ khai nêu trên và xin miễn phạt chậm nộp đối với số thuế này. Để xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội kiểm tra báo cáo chi tiết và nêu rõ ý kiến đề xuất của Cục về việc này trước ngày 31/12/2005.

2. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế doanh nghiệp với điều kiện: Doanh nghiệp chỉ còn nợ phạt chậm nộp của hai tờ khai nêu trên và không còn nợ thuế (nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt…) hoặc phạt chậm nộp của lô hàng nào khác.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5517/TCHQ-KTTT ngày 26/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc kiến nghị miễn khoản phạt chậm nộp thuế lô hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.390

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!