Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5511/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5511/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng “đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình”

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Bộ Bưu chính viễn thông

 

Ngày 30.11.2005 Tổng cục Hải quan có công văn số 5067/TCHQ-GSQL đề nghị qúy Bộ cho ý kiến về việc phân loại “mặt hàng đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình” và chính sách thuế đối với mặt hàng này. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được ý kiến của quý Bộ.

Để việc xây dựng chính sách đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Bưu chính, Viễn thông có ý kiến về các vấn đề nêu trong công văn số 5067/TCHQ-GSQL để Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu theo hướng thống nhất về thuế suất giữa các mặt hàng được phân loại vào mã số 8528.12.10 và mã số 8543.89.10 với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 30%.

Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến của quý Bộ. Nếu quý Bộ không có ý kiến coi như thống nhất với ý kiến đề xuất của Tổng cục Hải quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5511/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại “mặt hàng đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình” và chính sách thuế đối với mặt hàng này

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.349

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!