Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5504/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng đối với thịt gà, thịt heo xay đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5504/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 18/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5504/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với thịt gà, thịt heo xay đông lạnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7754/HQHP-TXNK ngày 10/9/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thịt gà, thịt heo xay đông lạnh nhập khẩu (bản phô tô đính kèm). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 7754/HQHP-TXNK ngày 10/9/2013, Cục Hải quan TP. Hải Phòng có nêu việc áp dụng không thống nhất thuế GTGT mặt hàng thịt gà, thịt heo xay đông lạnh tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Do đó, để có cơ sở xem xét, hướng dẫn thực hiện thống nhất, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể những trường hợp phát sinh như tại công văn số 7754/HQHP-TXNK nêu trên đồng thời nêu lý do, cơ sở áp dụng chính sách thuế GTGT tại đơn vị và đề xuất xử lý đảm bảo thực hiện thống nhất đúng quy định trên toàn quốc.

Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 24/9/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5504/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế giá trị gia tăng đối với thịt gà, thịt heo xay đông lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.147
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144