Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5495/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với phân bón

Số hiệu: 5495/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 31/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5495/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục HQ đối với phân bón

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 08/9/2003, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT có Quyết định số 100/2003/QĐ-BNN ban hành Quy định về quản lý phân bón (đăng tại Công báo số 157 ngày 25/9/2003) và ngày 07/10/2003 Chính phủ có Nghị định 113/2003/NĐ-CP về quản lý sản xuất kinh doanh phân bón (Tổng Cục Hải quan đã sao gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tại công văn số 5278/TCHQ/VP ngày 22/10/2003); Ngoài các quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003; đối với hàng hoá gia công ban hành kèm theo Thông tư 07/2000/TT-TCHQ ngày 02/11/2000; Công văn 1451/TCHQ - GSQL ngày 16/4/2001 của TCHQ, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thêm về thủ tục hải quan đối với XNK, gia công phân bón như sau:

1. Đối với nhập khẩu, xuất khẩu phân bón:

- Khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất phân bón và nhập khẩu phân bón không có tên trong Danh mục phân bón để khảo nghiệm, Doanh nghiệp phải nộp bản sao và xuất trình bản chính giấy phép của Bộ NN & PTNT cho phép nhập khẩu;

- Phân bón khi xuất khẩu, nhập khẩu phải có nhãn hàng hoá phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về ghi nhãn hàng hoá xuất nhập khẩu (Quyết định 18/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XK, NK).

2. Đối với việc tạm nhập - tái xuất, quá cảnh phân bón, thực hiện theo các quy định hiện hành về tạm nhập - tái xuất và quá cảnh hàng hoá (Quyết định 1311/QĐ-BTM ngày 31/10/1998; Quyết định 0928/2000/QĐ-BTM ngày 30/6/2000; Quyết định 0305/2001/QĐ-BTM ngày 26/3/201).

3. Đối với gia công phân bón:

- Doanh nghiệp gia công phân bón phải nộp bản sao và xuất trình bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mặt hàng phân bón.

- Doanh nghiệp gia công các loại phân bón không có trong Danh mục phân bón phải nộp bản sao và xuất trình bản chính Giấy phép của Bộ NN & PTNN.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị Hải quan liên quan căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP , Quyết định số 100/QĐ-BNN nêu trên, Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 05/6/2001 và hướng dẫn tại công văn này để thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5495/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với phân bón

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202