Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5490/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5490/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại TSCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty LD Du lịch INTREPID INDOCHINA
(Số 57A Nguyễn Khắc Hiếu, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05CV-HN ngày 31/08/2007 của Công ty LD Du lịch INTREPID INDOCHINA về việc xin miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 09/08/2007, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4537/TCHQ-KTTT hướng dẫn thủ tục đăng ký danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. Theo đó, nếu trường hợp của Công ty đã được cơ quan có thẩm quyền cấp danh Mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu nhưng giấy phép nhập khẩu đã hết hiệu lực mà Công ty chưa nhập khẩu, thì được áp dụng Điểm 1.b công văn số 4537/TCHQ-KTTT ngày 09/08/2007 của Tổng cục Hải quan (đính kèm).

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan nơi có hàng hóa nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty LD Du lịch INTREPID INDOCHINA được biết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT,  KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5490/TCHQ-KTTT ngày 25/09/2007 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại TSCĐ do Tổng cục hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.221

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!