Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5480/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 23/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5480/TCHQ-GSQL
V/v: xác nhận thực xuất hàng XK
gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Công ty liên doanh giao nhận kho vận ngoại thương Sagawa express đại việt
(Địa chỉ: Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 316/CV-2005 ngày 8/12/2005 và số 294/CV-2005 ngày 31/10/2005 của Công ty Liên doanh giao nhận kho vận ngoại thương Sagawa Express Đại Việt về vướng mắc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4753/TCHQ-GSQL ngày 10/11/2005 trả lời Công ty. Nay, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/12/2005, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 112/2005/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, tại phần B Mục 1.V quy định về xác nhận thực xuất thì đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan: Hải quan kho ngoại quan xác nhận hàng “hàng đã đưa vào kho ngoại quan” lên Tờ khai hải quan xuất khẩu để người xuất khẩu làm căn cứ thanh Khoản.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c thứ trưởng Trương Chí Trung (để báo cáo);
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5480/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc xác nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.477

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!