Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5469/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc trình tự khiếu nại

Số hiệu: 5469/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5469/TCHQ-GSQL
V/v: Trình tự khiếu nại

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Công ty LD chế tạo phụ tùng xe máy LIFAN-XINGYONG 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 34/2005/CV-LFXY ngày 21/11/2005 của Công ty LD Chế tạo phụ tùng xe máy Lifan-Xingyong và Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam có công văn đề nghị xem xét, điều chỉnh việc phân loại mặt hàng “nguyên liệu mầu dạng hồ”, tờ khai hải quan số: 35/NK/ĐTNT/HY ngày 8/1/2005, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Hưng Yên-Cục Hải quan TP Hải Phòng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục IV phần B tại Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Quyết định 1711/TCHQ/GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục hải quan Hải phòng và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan lô hàng để có căn cứ giải quyết vụ việc cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ TP Hải Phòng (để biết)
- Lưu: VT, GS (02 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5469/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc trình tự khiếu nại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25