Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5469/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 5469/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5469/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long
(Đ/c: E4A, KCN Thăng Long, Đông Anh, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số Draco-09-608 ngày 25/8/2009 của Công ty đề nghị hướng dẫn một số Điểm tại Thông tư 79/2009/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về vận tải đơn:

Căn cứ Khoản 1 Điều 73 Bộ Luật Hàng hải năm 2005, quy định: "Chứng từ vận chuyển bao gồm vận đơn, vận đơn suốt đường biển, giấy gửi hàng đường biển và chứng từ vận chuyển khác", thì các loại chứng từ như: Seaway bill; Waybili (giấy gửi hàng đường biển); Straight Bill (vận đơn đi thẳng); Combined transport bill of lading (vận đơn vận tải đa phương thức); vận đơn có dòng chữ Telex Release (vận đơn lấy hàng bằng điện); Copy non-negotiable (vận đơn bản copy không có giá trị chuyển nhượng,... đều được sử dụng để làm thủ tục hải quan.

2/ Về chuyển cửa khẩu từ kho CFS đến kho ngoại quan:

Căn cứ Điểm b và c Khoản 1 Điều 41 Luật Hải quan năm 2005 quy định về hàng hóa chuyển cửa khẩu và Điểm e Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính Phủ quy định các trường hợp được chuyển cửa khẩu, thì: Hàng hóa nhập khẩu đưa vào các kho CFS do Chi cục Hải quan cửa khẩu quản lý được chuyển cửa khẩu về kho ngoại quan ngoài khu vực cửa khẩu. Thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 phần I Mục 3 Quy trình nghiệp vụ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2009 của Tổng cục Hải quan.

Tại công văn số 1383/TCHQ-GSQL ngày 16/3/2009, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn về việc chuyển cửa khẩu hàng từ kho CFS về kho ngoại quan. Tuy nhiên, công văn này chỉ áp dụng đối với kho CFS không thuộc sự quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5469/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.487

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34