Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5468/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5468/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa mặt hàng “Sanimal-H”

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 46/CV.CPC ngày 29/8/2005 của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc trừ sâu, có tên thương mại “Sanimal-H”, thuộc tờ khai hải quan số 18547/NK/KD/KV3 ngày 7/11/2003; 5772/NK/KD/KV3 ngày 14/4/2004; 22136/NK/KD/KV3 ngày 6/12/2004, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 – Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở phân loại mặt hàng vào nhóm 3402, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Phân tích Phân loại miền Nam thực hiện việc phân tích, xác định thành phần, bản chất, công dụng của mặt hàng Sanimal-H để làm căn cứ phân loại mặt hàng nhập khẩu của Công ty.

Tổng cục thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5468/TCHQ-GSQL ngày 22/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc trừ sâu, có tên thương mại “Sanimal-H”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.972

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!