Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5467/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 22/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5467/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa mặt hàng “Sanimal-H”

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ

Trả lời công văn số 46/CV.CPC ngày 29/8/2005 của Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ gửi Tổng cục Hải quan, đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc trừ sâu, có tên thương mại “Sanimal-H”, thuộc tờ khai hải quan số 18547/NK/KD/KV3 ngày 7/11/2003; 5772/NK/KD/KV3 ngày 14/4/2004; 22136/NK/KD/KV3 ngày 6/12/2004, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 – Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại áp mã hàng hóa căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu và các quy định tại Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, phần tự kê khai của Công ty trong hồ sơ lô hàng nhập khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thì mặt hàng Sanimal-H do Công ty nhập khẩu không thuộc mã số 3808.10.12. Việc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc truy thu thuế là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP HCM (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 22/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng nguyên liệu dùng để sản xuất thuốc trừ sâu, có tên thương mại “Sanimal-H”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.830

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!