Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5465/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý số linh kiện tồn kho cuối kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5465/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 19/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5465/TCHQ-TXNK
V/v xử lý số linh kiện tồn kho cuối kỳ

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô cao cấp Thaco.
(Đ/c: Thôn 4, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 216/2018/CV-THACO PREMIUM ngày 28/8/2018 của Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô cao cấp Thaco (Công ty) về việc kiến nghị xử lý số lượng linh kiện tồn cuối kỳ tại công văn 4799/TCHQ-TXNK. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xử lý s lượng linh kiện nhập khẩu tồn cuối kỳ:

Nội dung hướng dẫn xử lý số linh kiện nhập khẩu tồn cuối kỳ tại công văn số 4799/TCHQ-TXNK được căn cứ trên cơ sở quy định của Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và hướng dẫn của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính. Theo đó, số linh kiện nhập khẩu còn tồn trong giai đoạn đề nghị trước (kỳ quyết toán trước), chuyển sang sản xuất, lắp ráp ô tô tại giai đoạn đề nghị tiếp theo (kỳ quyết toán tiếp theo) sẽ không được áp dụng mức thuế suất 0%.

Như vậy, số linh kiện nhập khẩu còn tồn trong kỳ quyết toán trước chuyển sang sản xuất, lắp ráp ô tô tại kỳ quyết toán tiếp theo sẽ không được áp dụng mức thuế suất 0% và không tính vào sản lượng chung cho kỳ quyết toán tiếp theo.

Tổng cục Hải quan ghi nhận những bất cập liên quan đến việc xử lý linh kiện nhập khẩu tồn cuối kỳ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP .

2. Vướng mắc liên quan đến Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT01/2018/TT-BKHĐT:

Ngày 10/9/2018, Bộ Tài chính có công văn số 10920/BTC-CST hướng dẫn việc áp dụng Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 và Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định linh kiện là hàng hóa trong nước đã sản xuất được. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn thực hiện theo các nội dung tại công văn trên của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô cao cấp Thaco biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Cục HQ tỉnh Quảng Nam, TP Hà Nội,
TP Hải Phòng, Hà Nam Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Thủy (3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh
Mc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5465/TCHQ-TXNK năm 2018 xử lý số linh kiện tồn kho cuối kỳ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.192.150