Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 545/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc liên quan đến sử dụng mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 545/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 23/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc liên quan đến sử dụng MSMV và ghi nhãn hàng hóa

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM.
(Đ/c: #1407, SunWah Tower, 115 Nguyễn Huệ, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 13/2018 JCCH ngày 13/12/2018 của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.H Chí Minh kiến nghị vướng mắc liên quan đến việc in mã vạch nước ngoài. Về nội dung có liên quan đến cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan xin trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 32 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đối với kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.H Chí Minh nêu tại văn bản số 13/2018 JCCH dẫn trên về quy định tại Điều 15 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011) thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do vậy, đề nghị Hiệp hội trao đi với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Hiệp hội biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Văn phòng TCbiết);
- Lưu: VT, GSQL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 545/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc liên quan đến sử dụng mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.756

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40