Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5445/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5445/TCHQ-KTSTQ
V/v: truy thu thuế xe máy NK

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi :

- Công ty CP XNK chuyên gia lao động và kỹ thuật
 (Đ/c: 473 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội)
 - Cục hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Phúc đáp công văn số 655/2005/IMS ngày 30/11/2005 của Công ty Cổ phần XNK Chuyên gia Lao động và Kỹ thuật, về việc truy thu thuế 151 bộ linh kiện CKD xe máy HONDA ES 150 nhập khẩu tại Quảng Ngãi theo các TKHQ số 12/NKD ngày 22/3/2002, 27/NKD ngày 15/5/2002 và 67/NKD ngày 17/7/2002, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 30/9/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3986/TCHQ-KTSTQ gửi Công ty Cổ phần XNK Chuyên gia Lao động và Kỹ thuật, Cục Hải quan Quảng Ngãi trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục Hải quan nêu tại công văn số 3320/TCHQ-GSQL ngày 11/7/2003, và kết quả xác minh của cơ quan hải quan qua Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh, tại công văn số GM.2003/VN ngày 8/10/2003 (có bản sao gửi kèm) thì việc truy thu thuế bộ linh kiện CKD xe máy nhập khẩu tại các tờ khai nêu trên theo giá bộ linh kiện CKD xe máy Honda @ 150cc là đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần XNK Chuyên gia Lao động và Kỹ thuật biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KTTT;
- Vụ GSQL;
- Đ/c Bình An – PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, KTSTQ (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5445/TCHQ-KTSTQ ngày 21/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế 151 bộ linh kiện CKD xe máy HONDA ES 150 nhập khẩu tại Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.775

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3