Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 544/TCHQ-GSQL năm 2019 về sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 544/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 23/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 544/TCHQ-GSQL
V/v sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2341/HQĐNa-GSQL ngày 27/11/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc về sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa:

Do có sự khác biệt về mã số HS của mặt hàng “Linh kiện lắp ráp dạng CKD xe máy hiệu Suzuki” khai báo trên tờ khai (áp mã đồng bộ dạng CKD) và trên C/O (chi tiết mã HS theo từng linh kiện rời), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, căn cứ khoản 2 Điều 16, Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; Quy tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới; Chú giải chi tiết HS phần khái quát chung Chương 87 để kiểm tra xác định mã số HS theo quy định.

2. Về sự sai khác mã số HS trên C/O với hàng hóa thực nhập:

Trường hợp mã số được xác định chính xác là mã HS 87112016 áp mã đồng bộ dạng CKD trong khi trên C/O khai báo chi tiết mã HS theo từng linh kiện rời (73181590, 73182400, 84828000, 71381690, 73182200, 87141090, 40169912, 73202011, 84213120, 84133090, 90292010, 85122091, 85443012, 82060000... ...) mà số lượng, trọng lượng, mô tả hàng hóa trên C/O phù hợp với hàng hóa nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính để xem xét xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);

- Văn phòng Tổng cục (đbiết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 544/TCHQ-GSQL năm 2019 về sự sai khác mã số HS trên C/O với mã HS của hàng hóa khai báo trên tờ khai do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.346

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0