Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5422/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5422/TCHQ-KTTT
V/v: Xác định giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu 

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Hải Quan Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1645/HQHN-TGTT ngày 10/8/2006 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xác định giá tính thuế mặt hàng thẻ từ nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại;

- Căn cứ Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định xử phạt số 09/QĐ-HC16 ngày 10/4/2006 và quyết định số 03/QĐ-HC26 ngày 02/6/2006 giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt của Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

Theo Điều 2 Quyết định số 09/QĐ-HC16 ngày 10/4/2006 của Cục Điều tra chống buôn lậu thì Cục Hải quan Thành phố Hà Nội có trách nhiệm xác định giá tính thuế đối với 07 lô hàng thẻ từ nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hà Nội căn cứ quy định về việc xác định trị giá tính thuế tại thời điểm tính thuế để xác định giá tính thuế đối với 07 lô hàng thẻ từ nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam theo đúng quy định. Trường hợp Cục Hải quan Hà Nội trong quá trình làm thủ tục hải quan đã xác định giá tính thuế theo đúng các văn bản hướng dẫn thì không phải xác định lại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5422/TCHQ-KTTT ngày 09/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế mặt hàng thẻ từ nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!