Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5416/TCHQ-TXNK năm 2013 tính chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5416/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5416/TCHQ-TXNK
V/v tính chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum.

Trả lời công văn số 905/HQGLKT-NV ngày 21/8/2012 của Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum vướng mắc về tính chậm nộp thuế trong thời gian bảo lãnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì: “c) Hàng hóa không thuộc điểm a, điểm b khoản này thì phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế theo quy định tại Điều 106 của Luật này. Thời hạn bảo lãnh tối đa là ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan”.

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 thì” “8. Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu”.

Do đó, để xử lý trường hợp Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum nêu, căn cứ thẩm quyền, chức năng quy định, đơn vị có thể thực hiện kiểm tra cụ thể lô hàng xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu đó, nếu hàng hóa thuộc trường hợp được xét hoàn lại thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2013, tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, doanh nghiệp có xuất trình bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số tiền thuế xuất khẩu phải nộp, trong thời gian bảo lãnh doanh nghiệp đã thực xuất khẩu hàng hóa và nộp hồ sơ đề nghị không thu thuế thì sau khi nhận được quyết định không thu thuế của cơ quan hải quan, doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày doanh nghiệp thực xuất khẩu hàng hóa. Trường hợp nếu xem xét không đủ điều kiện ra quyết định không thu thuế thì việc tính tiền chậm nộp được tính kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày thực nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK – QLN(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5416/TCHQ-TXNK năm 2013 tính chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.868
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144