Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5411/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5411/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục hải quan các tỉnh, thành phố 
- Công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật 
(Số 37 Trần Phú - Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 426/TBHP ngày 13/12/2005 của Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật khiếu nại về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật đến hết ngày 20/02/2006 với điều kiện Công ty chỉ nợ phần chênh lệch giữa giá khai báo với giá xác định lại của cơ quan Hải quan đối với mặt hàng xe ôtô nhập khẩu. Công ty phải nộp đủ số thuế theo quy định của Luật thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5411/TCHQ-KTTT ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.179.37
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!