Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5410/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5410/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

-  Công ty dầu thực vật Cái Lân 
(Cảng Cái Lân – TP. Hạ Long – Quảng Ninh)
 - Cục hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn số 0411 1205OL/CALOFIC ngày 2/12/2005 về việc đề nghị tạm giải tỏa cưỡng chế thuế của Công ty Dầu thực vật Cái Lân, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Dầu thực vật Cái Lân (MST: 5700101362) hiện có nợ thuế tại Cục Hải quan Quảng Ninh số tiền 13.081.763.380 đồng. Đây là, số nợ thuế truy thu của các lô hàng nhập khẩu dầu cọ Stearin thô mà hiện nay Công ty đang có khiếu nại về mã số thuế nhập khẩu lên Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

Để tạo điều kiện cho hoạt động XNK, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty Dầu thực vật Cái Lân được làm thủ tục XNK hàng hóa đến hết ngày 20/2/2006, với điều kiện các lô hàng mới phát sinh đủ điều kiện nhập khẩu và nộp thuế theo Luật định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Dầu thực vật Cái Lân, Cục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5410/TCHQ-KTTT ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị tạm giải tỏa cưỡng chế thuế của Công ty Dầu thực vật Cái Lân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.289

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!