Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5397/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5397/TCHQ-KTTT
V/v: xác định giá tính thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan Bình Định

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 973/HQBĐ-NV ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Cục Hải quan Bình Định về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ôtô Lexus LS 430 nhập khẩu. Vế vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ Quy định về quản lý trị giá tính thuế ban hành theo quyết định số 733/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 19 tháng 7 năm 2004 và Quy chế thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin dữ liệu giá tính thuế ban hành theo quyết định số 1795/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục Hải quan.

Việc xác định giá tính thuế thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan địa phương. Nếu sử dụng Phương pháp 6 thì dựa vào các tài liệu, số liệu khách quan có sẵn tại thời điểm xác định giá để xác định giá phù hợp với quy định. Kết quả xác định giá được cập nhật đầy đủ, kịp thời vào Hệ thống GTT 22 để truyền về Tổng cục theo quy định tại QĐ 1795/TCHQ/QĐ/KTTT nêu trên.

Đề nghị Cục Hải quan Bình Định chỉ báo cáo theo chế độ quy định hoặc các vấn đề Tổng cục có yêu cầu cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5397/TCHQ-KTTT ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ôtô Lexus LS 430 nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.424

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!